Store Ringstind - 2124moh

Annonse

Blandt Norges fineste skitopper. 

Parker ved Tindeveien (987moh) eller ved Turtagrø (880moh) hvis Tindeveien ikke er åpen.

Følg dalen sørover og gjør hele tiden vurderinger rundt terrenget du går i med tanke på utløpssoner. Når du nærmer deg enden av dalen, må du opp Ringsbreen. Her kan det være nødvendig med stegjern pga isbelagte områder.

Når du er på breen følger du denne til toppen. Det første partiet er skredutsatt, og konsekvensen av å bli tatt her er stor.

Bresprekker er alltid et faremoment når man ferdes på bre, men det er normalt ikke behov for breutstyr før i mai måned.

Nedkjøringen går samme vei som du går opp.

Annonse