Fannaråki - 2068moh

Annonse

Beskrivelse

En av Jotunheimens klassikere.

For å komme til denne parkeringen (1390moh) er du avhengig av at Sognefjellsveien er åpen. Fra parkeringen går du mot demningen for så og fortsette mot Fannaråkbreen. Det er normalt ikke nødvendig å gå innbundet over breen på vinteren og våren.

Gå mot ryggen som går opp fra sørøst. Vær oppmerksom på at det danner seg store skavler på denne ryggen. Fra toppen av ryggen går det slakt hele veien bort til Fannaråkhytta. Langs hele nord siden her går det også store skavler.

Nedkjøringen går samme vei som du kom opp. Turen kan gjøres på fjellski.

Et alternativ er å gå fra Turtagrø hvis ikke veien over Sognefjellet er åpen. Da går du fra Turtagrø inn Helgedalen og opp ryggen til Fannaråki. Denne turen går i komplekst terreng.

Annonse