- Inspirasjon til din neste tur

Steinbunøse (1351moh)

Annonse

Beskrivelse

Varsler fra Snøskredvarslingen i Norge og www.varsom.no.

Steinbunøse er en tur som går i flott skiterreng. Skogen her er også egnet for dager med dårligere sikt. Fjellsiden er vestvendt og får mye vindt igjennom vinteren. Dette gjør at snømengden kan variere relativt mye.

Parkering: Parker langs Hemsedalsvegen ved Storeskard. Her er det normalt plass til 10-12 biler

Opp: Fra parkeringen følges veien over broen opp til veikrysset. Turen opp går i tilknyting til en liten bekkedal. Begge sider av denne er egnet for å gå opp. Følg bekken til du kommer opp på myra. Her ser du veien videre og toppen mot Vest-nordvest.

Ned: Begge sider av bekken nedover er flott skiterreng, men det er normalt flere linjer å velge mellom på sørsiden.

Alternativt ned: En mer direkte variant kan gjøres fra toppen. Følg sporet ditt ca 200m før du fortsetter rett sør. Denne nedkjøringen går i utfordrende terreng.

Annonse

Turer i nærheten: