- Inspirasjon til din neste tur

Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Klassifisering av skredterreng (KAST)

Topptursentralen benytter KAST for å beskrive kompleksiteten med terrenget for de forskjellige turen. Terrenget til turene blir beskrevet som enkelt, utfordrende og kompleks terreng.

Enkelt terreng krever sunn fornuft, riktig utstyr, kunnskap om førstehjelp og respekt for skredvarslene. Terrenget er lite skredutsatt og ideelt for nybegynnere, men ikke fritt for skredfare. Du vil kunne treffe på utløpssoner for snøskred, men det vil være muligheter til å redusere og/eller unngå disse. 

Utfordrende terreng krever kunnskap og erfaring i å gjenkjenne og unngå skredutsatt terreng. Vanlige toppturer går ofte i slikt terreng. Du bør forstå skredvarslet, kunne kameratredning og være trygg på å gjøre riktig veivalg. Det anbefales grunnleggende skredkurs for å ferdes i dette terrenget. I klasse 2 terreng eksponeres du for veldefinerte utløpssoner for snøskred, løsneområder og terrengfeller. Du har mulighet til å redusere eller unngå eksponering for disse ved å gjøre gode veivalg, men du blir konfrontert med skredterreng og skredfaren må vurderes!

Komplekst terreng forutsetter gode ferdigheter og høy erfaring med ferdsel i skredterreng. I klasse 3 terreng utsettes du i stor grad for snøskredterreng og kontinuerlige vurderinger av snøskredfaren må gjennomføres. Terrenget gir begrenset mulighet til å unngå skredområder. Det anbefales at flere i gruppen din har skredkurs. Du må kunne bruke snøskredvarselet. Er du usikker på din egen eller din gruppes evne til å ferdes i skredterreng, anbefales det å leie profesjonell

Les mer om KAST på varsom.no

Klassefisering av skredterrengEnkeltUtfordrendeKompleks
BratthetHovedsaklig terreng under 30 graderEnkeltheng brattere enn 30 graderHovedsakleig terreng over 30 grader
TerrengformJevntNoen konvekse partierSammensatt
TerrengfellerMinimalt, bare mindre bekkedaler eller skrenterNoen søkk, renner og/eller overliggende skredterreng, skredbaner som når skoggrensen/skogUoversiklig terreng med mange søkk, renner, klipper og skredbaner som når skoggrensen/skog
Skredhyppighet (Hendelser/år)1/30 > størrelse 21/3 > størrelse 21/1 Størrelse 3
UtløsningsområdetSvært fåNoen og oversiktligFlere og uoversiklig
Skredbane/utløpsområdeEnkelte, godt definerte områder. Jevne overganger, spred avsettingBratte overganger eller forsenkning med dyp avsetting Flere sammenfallende skredbaner, avgrenset avsettingsområdet
VeivalgTerrenget tillater mange forskjellige veivalgMulighet til å unngå skredområdetBegrenset mulighet til å unngå skredområdet
Eksponeringstid for skredterrengIngen/svært fåNoe/begrensetHyppig/lenge
Andre farerIngenEksponert terreng, oversiktligEksponert terreng, uoversiktlig